BiFacial och monokristallina solceller av två olika fabrikat plattmonterat mot falsat plåttak med ett riktigt bra side-by-side test av BiFacialtekniken!
Genom 25 + 25 st upplutade moduler av LG Neon2BiFacial respektive IBC mono monterade i identiska förhållanden – detta är C11-anläggningen i Uppsala!
Sensorer på siten:
  • Solinstrålningsmätning kiselbaserad 2 st
  • Solinstrålning Pyranometer 1 st
  • Modultemp 4 st
  • Omgivningstemp nära modulerna 4 st
Ett större antal parametrar samlas in från växelriktare, energimätare och sensorer. Exempeldata finns här under i ett par grafer.