I grafen nedan syns aktuell effekt för senaste 48h. Klicka, håll och dra för att zooma in ett särskilt intressant tidsspan. Återgå i zoom genom att dubbelklicka i grafen upprepade gånger.

I grafen nedan syns skapad mängd solenergi idag samt igår mätt i enheten kilowatttimmar – samma som på elräkningen!

Hovra med musen över grafen för att se vilka delar som kommer från vilken anläggning.

OBS – klicka på legenden/respektive anläggning namn under grafen för att välja ut en site i taget alternativt håll ner Ctrl och välj ett urval anläggningar.

Detta projekt har medfinansierats av Europeiska unionen

På gång med energiomställningen

Vi har flera anläggningar som rullar in nu närmaste månaderna och totalt kommer här finnas information om ca 25 solelanläggningar installerade på 4 orter i Region Uppsala

Behind the scenes

Att bygga en serverstruktur som kan hantera realtidsdata vara dynamisk sköta backup och kunna göra snygga visualiseringar kan väl inte vara så svårt eller?Energiportalen, som du just nu ser på, består av många pusselbitar som Läs mer…