F15 – Förlossningsbyggnaden Akademiska sjukhuset – första anläggningen

Region Uppsalas första solelanläggning från 2015 – 75 kW monokristallina solcellsmoduler plattmonterade över bitumentak. Otaliga studiebesök har gjort här och siten där datainsamlingen initierades en gång.

C11 – Rudbecklaboratoriet i Uppsala – BiFacial solceller vs monokristallina

Här finns en spännande anläggning med ett riktigt bra side-by-side tekniktest – BiFacial multibusbar 300W moduler från LG vs IBC mono 300W. Den senare är en högkvalitativ modul kort och gott och den första är en high end modul, dessutom vinnare i modulkategorin vid Inter solar 2016. Vilken modul är att rekommendera för högst energiskörd, mest energi för pengarna idag imorrn, skillnad i produktion mellan upplutat vs plattmonterat läge osv. Det finns 109 st LG Neon2BiFacial 300W monterade f.ö. vinnande solcellsmodul vid Intersolar 2016 samt 144 IBC Monosol 300W.

Regionbussdepån Uppsala – stor polyanläggning under 10kr/watt

Stor Polykristallin solcellsanläggning på verkstadslokal, bussramper samt tvätthalsstak. 408 kW solceller gör att Regionens bussar vissa veckor servas och repareras med helt egenproducerad el.

Solceller på Lanternin regionbussdepå FyrislundVy från verkstadstak mot bussramperna

Enköpings lasarett – tre soleltekniker testas

Enköping Hus CEnköping Hus AEnköping Hus B Upplutade BiFacialsolceller samt standard solceller mot takEnköping Hus B, albedomätningEnköping Hus BEnköping Hus CEnköping Hus B, BiFacial solcellerEnköping Hus B, sensorer och BiFacial solceller

Återvinningcentralen Akademiska sjukhuset Uppsala – halvceller i sida vid sida test

Östhammars vårdcentral – tunnfilmssolceller  och polykristallina solceller

Solelgenererande solavskärmning vid Fastigheter och service huvudkontor Uppsala

C1 solavskärmande BiFacialsolcellerC1 solavskärmande BiFacialsolcellerC1 solavskärmande BiFacialsolceller samt sensorer

C8-C12 – polyanläggningar varav en i frånlut

infoga bilder…

Heby vårdcentral

infoga bilder…