Region Uppsala har i Enköping byggt en 254 kWp stor anläggning. I anläggningen finns poly- och monokristallina solceller installerade vid husen A4-A5, C1-C4 samt Hus B.

Vid hus B testas tvåsidiga solceller med s.k. BiFacial-teknik. Detta innebär att solel genereras av både fram och baksida av panelen. Modulerna är dessutom ramlösa och upphöjda vilket kommer leda till bra utvärdering av hur mycket mer energi BiFacial solceller skapar i detta montage  samt att studera snöavrinning från ramlösa moduler!

BiFacial- och monokristallina solceller, Enköping Hus B

Polykristallina solceller, Enköping Hus C