Solelanläggningen vid hus C8 – logistikcenter för Akademiska sjukhuset är en av Region Uppsalas solelanläggningar i C-området nära Uppsala Business Park. Anläggningen färdigställdes 2018 och är en polykristallin solelanläggning om ca 65 kW installerad effekt på ett låglutande platt tak i både med OCH motlut.

Detta går bra då cellerna monteras i 10 graders lutning – i medlut blir det ca 12-13 grader så kallad Tilt (upplutning från underlaget) och i motlut ca 7-8 grader. Snittet för hela anläggningen blir alltså ca 10 grader så glöm inte era nord-tak som kan nyttjas då de är låglutande!

C8 solelanläggning

Bilder kommer

Momentan Effekt byggnad C8 Producerad Energi C8 Solinstrålning Uppsala