Solcellsanläggning vid vårdcentralen i Östhammar omfattar polykristallina solceller monterade över tegeltak samt en plattmonterad tunnfilmsolcellsanläggning på ett tjärpappstak.

Total installerad effekt vid Östhammars vårdcentral är 252 kWp och beräknad årsproduktion är här ungefär 220 000 kWh vilket motsvarar ca 15 normala villor.

Tunnfilmssolcellerna omfattar 12 kWp installerad effekt och resterande polykristallina solceller står för 240 kWp installerad effekt.

Anläggningen är fördelad över flera tak och väderstreck samt lutningar.