På Regionbussdepån har det byggts en 408 kW stor solelanläggning med polykristallina solceller. Solcellerna är fördelade på verkstadshuset, de två bussramperna samt på tvätthallsbyggnaden. Anläggningen är en av de största av sitt slag i Uppsala.

På verkstadstaket finns en lanternin som har 45 graders lutning – bra solläge med andra ord! Dessa paneler är kopplade till en särskild växelriktare och kommer följas separat mot övriga anläggningen och se t.ex. hur mycket bättre produktionen är i detta läge än de övriga 15 grader upplutade modulerna. Se lite produktionsgrafer nedan.

Solceller på Lanternin regionbussdepå FyrislundVy från verkstadstak mot bussramperna