På Akademiska sjukhusets återvinningscentrals platta tak invid sjukhusvägen i Uppsala testas halvceller sida vid sida med standardsolceller. Halvceller innebär att solcellen, den fyrkantiga plattan av kisel, har skurits i två halvor. På detta sätt minskas de elektriska förlusterna inom solpanelen.

På siten har sensorer installerats för att mäta dels temperaturer nära och på panelernas undersida samt inkommande solinstrålning. De två platserna är vid representativa platser för respektive teknikslag.