Vid Heby Vårdcentral har en 99 kilowatt stor solelanläggning installerats vilken årligen uppskattats producera ca 85 000 kWh.

Solcellerna som installerats är av märket IBC och är monokristallina (svarta).

Anläggningen kommer att kopplas upp mot energiportalen under våren 2020.