Vid Heby Vårdcentral har en 99 kilowatt stor solelanläggning installerats vilken årligen uppskattats producera ca 85 000 kWh.

Solcellerna som installerats är av märket IBC och är monokristallina (svarta).

Anläggningen har nu kopplats upp mot energiportalen under början av september 2020.

Producerad energi per timme vid Heby vårdvcentral