Solelanläggningen vid förlossningsbyggnaden Akademiska sjukhuset är Region Uppsalas första solelanläggning vilken invigdes redan 2015. Monokristallina solceller om ca 70 kW som plattmonterats över bitumen papptak.

Vy av anläggningen