Solavskärmning med solceller av BiFacial typ. Solelproduktion även från baksidan av panelen vilken fångar upp reflekterat ljus från mark och fasad.

C1 solavskärmande BiFacialsolcellerC1 solavskärmande BiFacialsolcellerC1 solavskärmande BiFacialsolceller samt sensorer