Bakom energiportalen så finns det en mängd kluriga och struliga beslut och maskiner som måste samarbeta för att du skall få den här vyn.
Inne på regionens datanät sitter alla anläggningarna uppkopplade på det interna fastighetsnätet, sedan flyttas datat ut från nätverket via brandväggar ut till en cloud lösning där vi lagrar högupplöst mätdata.
Senaste tillskottet var att vi nu skapar en view miljö med 5min data på valda parametrar som du får tillgång till utan inloggning via den energiportal hemsidan.

Du kan också hämta hem data via portalen och det kommer även flyttas ut data till öppna data portalen

Kategorier: blogg