Att strömma data

Bakom energiportalen så finns det en mängd kluriga och struliga beslut och maskiner som måste samarbeta för att du skall få den här vyn. Inne på regionens datanät sitter alla anläggningarna uppkopplade på det interna fastighetsnätet, sedan flyttas datat ut från nätverket via brandväggar ut till en cloud lösning där Läs mer…