Att bygga en serverstruktur som kan hantera realtidsdata vara dynamisk sköta backup och kunna göra snygga visualiseringar kan väl inte vara så svårt eller?
Energiportalen, som du just nu ser på, består av många pusselbitar som alla måste fungera för att det skall bli ett snyggt pussel att titta på. Vi använder open source mjukvaror och tar oss mellan hårt skyddade datormiljöer inne på sjukhus till molnlösning från azure samt hostad wordpress (som du just nu tittar på)

Vi börjar ute vid solanläggningarna där finns solcellsinvertrar och sensorer såsom elmätare och solinstrålningsmätare och via en PLC hämtas värdena in och samlas centralt inne på region Uppsala där överförs allt data via deras brandväggar in till en linux docker baserad microservicemiljö i Azure där vi plockar isär alla signaler och sparar data i influx.

Genom att vi har en MQTT meddelande baserad struktur i mitten kan vi lätt kanalisera olika sensor signaler och skicka dem vidare till andra system såsom student projekt och visualisering för en offentlig publik på till exempel den här wordpress siten där vi kombinerar detta med visualisering genom grafana.

Kategorier: blogg