Test av 3D gauge

https://view.stuns.i0t.se/grafana/d/u1V6iDsWk/effekt-matare?orgId=3&var-theplant=Enkoping_5112_HusC&kiosk=tv&fullscreen&panelId=4

https://view.stuns.i0t.se/grafana/d/u1V6iDsWk/effekt-matare?orgId=3&var-theplant=Enkoping_5112_HusC&theme=light

https://view.stuns.i0t.se/grafana/d/u1V6iDsWk/effekt-matare?orgId=3&var-theplant=Enkoping_5112_HusC