Vår samverkanspart Region Uppsala Fastigheter och service har nyligen lagt upp en film där de på två minuter beskriver utkomsterna av deras energisparprogram 2015-2018 och nämner bl.a. kopplingen till Uppsala Världens klimatstad 2018, solelutyggnaden och öppna data projektet mm. Kika på klippet och dela vidare!

LinkedIn post fastigheter och Service