En första version av portalen är nu öppen för alla!

Ta del av de olika solelinstallationerna som Region Uppsala infört under perioden 2015-2018 och soleltekniker som BiFacial, Half-cut cells, Tunnfilmssolceller, klassisk poly, monokristallina solceller mm.

Under de närmaste månaderna kommer förändringar och förbättringar införas löpande samt att mer innehåll kommer på plats.

Häng med i omställningen till ett mer förnybart energisamhälle!!

Kategorier: blogg